ODPOWIEDZIALNY BIZNES

POZNAJ NASZE WARTOŚCI

ETYCZNA POSTAWA

SPIE przestrzega najwyższych standardów w zakresie etyki i uczciwości, mając na celu nie tylko zapewnienie zgodności naszych praktyk z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, ale również zdobycie i długotrwałe utrzymanie zaufania naszych interesariuszy.

WSPÓLNE DZIAŁANIE TO PODSTAWA SUKCESU

Nasze zasady postępowania określiliśmy w Kodeks Etyki, jak również w Podręczniku Wdrażania Kodeksu Etyki, udostępnionym wszystkim pracownikom. Aby upewnić się, że żyjemy w zgodzie z zapisami, pracownicy oraz kontrahenci SPIE mogą zgłaszać wszelkie zachowania, które uznają za nieetyczne, w oparciu o naszą obowiązującą Procedure dokonywania i przetwarzania zgłoszeń.

RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE

Brak informacji

Biuro Zarządu NexoTech S.A.
ul. Magazynowa 6
62-030 Luboń
e-mail: biuro@nexotech.pl
tel.: + 48 61 817 84 43
fax: + 48 61 817 84 44

Brak informacji

  • 07.05.2020 postanowienie o wpisie do KRS
  • 16.09.2020 wezwanie 1/5 do złożenia dokumentów akcji
  • 02.11.2020 wezwanie 2/5 do złożenia dokumentów akcji
  • 17.11.2020 wezwanie 3/5 do złożenia dokumentów akcji
  • 03.12.2020 wezwanie 4/5 do złożenia dokumentów akcji
  • 18.12.2020 wezwanie 5/5 do złożenia dokumentów akcji

INFORMACJE

Walne Zgromadzenia

Kontakt dla Akcjonariuszy

Wstępna Umowa Sprzedaży Akcji

Inne ogłoszenia